Akademia, Usługi B+R

Mając wysoką świadomość zagadnień związanych z transferem i komercjalizacją technologii, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania stały się stabilnym pomostem łączącym aktywność świata nauki i świata biznesu.

Zdobytym przez nas doświadczeniem dzielimy się podczas wykładów i warsztatów, prowadzonych w Akademii, wspólnie z Instytutem Nauki Techniki i Stipendium.

Na proces transferu technologii składają się uporządkowane i kompleksowe działania:

– nawiązanie roboczego kontaktu z przedsiębiorstwem i przeprowadzenie audytu technologicznego;
– identyfikacja technologii (zakresu badań) spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa;
– znalezienie partnerów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na transferze technologii (programie badawczym);
– doradztwo w zakresie różnych aspektów procesu transferu technologii (programu badawczego);
– wspomaganie negocjacji umowy transferu technologii (współpracy badawczej).

Powyższe komercyjne działania w zakresie transferu technologii są zbieżne z misją statutową Instytutu.

Dysponujemy aparaturą badawczą oraz infrastrukturą techniczną umożliwiającą przeprowadzenie zadań zleconych lub wspólnych projektów obejmujących prace rozwojowe i prototypy, m. in. w zakresie zagadnień:

– efektywności energetycznej oraz monitorowania urządzeń i procesów,
– autonomiczności sterowników oraz komunikacji bezprzewodowej,
– systemu automatyzacji i sterowania budynkiem.

Prace badawczo-rozwojowe mają na celu wprowadzenie opracowanego rozwiązania technologicznego, technicznego lub prototypu do praktyki biznesowej dzięki skutecznej komercjalizacji. Naszą ofertę starannie dostosowaliśmy do wymagań podmiotów MŚP.

Aktualnie prowadzone prace rozwojowe dotyczą efektywności energetycznej oraz algorytmów i interfejsów dla systemów zarządzania energią.

Materiały do pobrania: Inteligentna efektywność