Kontakt

Instytut Informatyki i Zarządzania

95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 15

NIP 7272660642

REGON 100087765

tel. (42) 201 13 00

faks (42) 201 13 03

e-mail: sekretariat@instytutiz.pl

Numer ewidencyjny wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.10/00046/2006

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) nr 0000242379

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

Rozpoczęcie działalności w 2005 roku.

Do 31.12.2019 r. działaliśmy pod nazwą
Fundacja Informatyki i Zarządzania.