ROZPROSZONE SYSTEMY STEROWANIA

Zastosowanie RRS

Rozproszone systemy RSS zapewniają inteligentne rozwiązania integrujące zagadnienia sterowania biznesowego i przemysłowego. Nowe technologia zapewnia jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania biznesowego i przemysłowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Wypracowano unikatową technologię (AI/ML), zapewniającą możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury. RRS ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, śledzenia pojazdu/ładuku, systemach HVAC, przestrzeniach biurowych czy magazynach.

OFFIVE
TRACKING
INDUSTRY
HVAC

Co wyróżnia inteligentny system RSS?

Niewielkie rozmiary systemu

Przemyślane rozproszone systemy o niewielkich rozmiarach.

Skalowalność aplikacji 

Od niewielkich konwencjonalnych zastosowań do wielopłaszczyznowych, skomplikowanych wdrożeń.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wymiany danych, ochrona każdego komponentu sieci. Gotowa infrastruktura certyfikacji.

Elastyczność systemu

Adaptacyjność systemu do potrzeb i wymagań środowiska pracy.

Gotowy i spójny ekosystem

Przetestowany i rzeczywisty ekosystem urządzeń i aplikacji, niezawodnie działający w wielu zastosowaniach.

Bogaty know-how

Wiedza i doświadczenie dotycząca wielu procesów przemysłowych i biznesowych.

tlo2

Zarządzenie energią

Rozproszone systemy sterowania zapewniają narzędzia do zarządzania poborem energii, wszędzie tam, gdzie istnieją bariery lub potrzeby zminimalizowania kosztu energetycznego, a także tam gdzie poprawa wydajności jest możliwa. Dedykowane kreatywne rozwiązania pozwalają na minimalizacje poborów na wielu platformach sprzętowych.

Opcje komunikacji IoT 

RSS oferuje szeroko przetestowane protokoły komunikacji takie jak: Ethernet, LTE, WiFi, 802.15.4, LoRa, Bluetooth.
Obsługiwane protokoły internetowe IPv6, IPv4, UDP, TCP, ICMPv4 i ICMPv6. Bezpieczeństwo zapewniane przez takie standardy jak TLS i DTLS.
Integracja z chmurą może być realizowana poprzez protokoły takie jak MQTT, CoAP czy HTTP.
Dostępne są rozwiązania OTA (Over-the-Air) update, która dostarcza zdalną aktualizację oprogramowania urządzenia lub systemu, bez konieczności fizycznego podłączania do niego. Jest to proces, w którym nowa wersja oprogramowania jest przesyłana i instalowana na urządzeniu za pomocą sieci, takiej jak Wi-Fi lub sieć komórkowa.

 

tlo3
image-7
LTE
coap.6e278dec
Mqtt-hor.svg
ethernet
BT
IEEE

Sprawdzone środowisko pracy

Dzięki wypracowanym rozwiązaniom dostarczane są narzędzia i środowisko, wykorzystywane i rozwijane na bieżąco przez ekspertów. Dzięki zastosowaniu RSS w wielu płaszczyznach przemysłu i usług, osiągnięto integralność z wieloma sensorami i aparatami pomiarowymi, które pomogą wypracować oczekiwane rezultaty biznesowe i przyspieszyć proces budowania rozproszonego systemu.

Narzędzia deweloperskie

Aplikacje wysokiego i niskiego poziomu

Oprogramowanie układowe

Wsparcie techniczne

Szkolenia i konsultacje

Integralność z sensorami

Aspekty bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie, że system RSS jest rozwijany i projektowany zgodnie z zaufanymi zasadami oraz że spełnia określone standardy i wymagania dotyczące ochrony.

Bezpieczny rozwój systemu RSS odnosi się do procesu tworzenia, który jest zgodny z zasadami kodowania oraz procedurami zapewniania jakości. Obejmuje definiowanie architektury systemu oraz ustalanie procesu rozwoju, który zapewnia bezpieczny rozwój aplikacji.

Bezpieczny projekt dotyczy implementacji środków bezpieczeństwa i procedur zapewniania bezpieczeństwa w systemie RSS. Tworzy się architekturę bezpieczeństwa systemu oraz odpowiednich podmodułów, identyfikuje się zagrożenia i projektuje środki zaradcze. Poprawność implementacji tych środków oraz modeli zagrożeń jest sprawdzana, między innymi poprzez przeglądy kodu. Procedury bezpieczeństwa są wdrażane i egzekwowane, a system jest monitorowany pod kątem problemów związanych z bezpieczeństwem.

Certyfikacja bezpieczeństwa odnosi się do procesu oceny i certyfikacji określonej części RSS. Określa się cel oceny, zasoby systemu podlegające ocenie oraz środki ochrony tych zasobów. Tworzy się roszczenia certyfikacyjne i przedstawia odpowiednie dowody w celu potwierdzenia spełnienia określonych wymagań bezpieczeństwa.

Hardware

Rozproszone systemy sterowania wspierają architektury:
ARM (CORTEX-M, CORTEX-R, CORTEX-A) I INTEL.

Security

Kryptografia - generowanie liczb losowych, szyfrowanie itp. Obsługiwane przez krypto HW lub implementację SW. Zaufana integracja oprogramowania układowego. Weryfikacja/szyfrowanie oprogramowania układowego. Atest urządzenia. Zarządzanie hasłami i danymi wrażliwymi.

image-1
arm-1