Przetargi

Aktualne i zakończone zamówienia ogłoszone przez Instytut Informatyki i Zarządzania.


Zakończone


Data publikacji: 20.10.2022

Instytut Informatyki i Zarządzania informuje o wszczęciu postępowania powadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia
pn. „Merytoryczne prace rozwojowe podwykonawcy” dla Projektu pn.„Technologia bezpiecznych aplikacji wykorzystujących inteligentną detekcję anomalii w zachowaniach użytkowników celem wczesnego wykrywania zagrożeń” (akronim IDA).
Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2022.10.20 Zapytanie ofertowe
2022.10.20 Regulamin udzielania zamówień
2022.10.28 Zawiadomienie o wyniku postępowania


Data publikacji: 27.02.2017

Fundacja Informatyki i Zarządzania informuje o wyborze oferty na realizację projektu na „Dostawę i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)”.

Numer referencyjny TED: 2017/S 009-013147

2017.02.27 PEUPDS Zawiadomienie o wyborze oferty


Data publikacji: 22.02.2017

Fundacja Informatyki i Zarządzania informuje o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu na „Dostawę i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)”.

Numer referencyjny TED: 2017/S 009-013147

2017.02.22 Informacja z otwarcia ofert


Data publikacji: 13.01.2017

Fundacja Informatyki i Zarządzania informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu na „Dostawę i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)”.

Numer referencyjny TED: 2017/S 009-013147

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, nie później niż do 22 lutego 2017 r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław.

Dokumenty do pobrania:

PEUPDS SIWZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z1 Szcz.opis przedm.zam.SOPZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.A Koncepcja realizacji przedmiotu zam. v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.B Dostawa sprzętu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.C Ogólny opis projektu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.D Plan Jakości Projektu v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.E Instr.oprac.treści v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.F Wytyczne edytorskie v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.G Przygotowanie dok.fot v20170111

PEUPDS SIWZ Z1.H Platforma sprzętowa Wykonawcy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2 Formularz ofertowy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2 Formularz ofertowy v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.A Wykaz zamówień v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.A Wykaz zamówień v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.B Wykaz osób v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.B Wykaz osób v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.D Ośw. dot. dok. w postaci elektronicznej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.D Ośw. dot. dok. w postaci elektronicznej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.E Edytowalna wersja formularza JEDZ

PEUPDS SIWZ Z2.F Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej v20170111

PEUPDS SIWZ Z2.F Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.A Projekt umowy DOT v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.B Projekt umowy FIIZ v20170111

PEUPDS SIWZ Z3.C Projekt umowy Stipendium v20170111

PEUPDS SIWZ v20170203

Więcej informacji o postępowaniu, pytania i wyjaśnienia na stronie www.dot.org.pl w dziale o przetargach.


Postępowanie zakończone

W dniu 06.02.2017 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Data publikacji: 25.01.2017

W związku z realizowanym Projektem pt. „Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska” (PEUPDS) w ramach Priorytetu II (Technologie informacyjno-komunikacyjne), Działania 2.1 (E-usługi publiczne), Poddziałania 2.1.1 (E usługi publiczne – konkursy horyzontalne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD)

ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS nr PEUPDS UC.01/2017

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 16:00 na adres: Fundacja Informatyki i Zarządzania, 93- 491 Łódź, ul. Reymonta Władysława 5.

Dokumenty do pobrania:

2017.01.20 PEUPDS UC.01_2017 UM.W.FIIZ 0 Zapytanie ofertowe.pdf

2017.01.20 PEUPDS UC.01_2017 UM.W.FIIZ Zal.1 Formularz ofertowy.pdf

2017.01.20 PEUPDS UC.01_2017 UM.W.FIIZ Zal.1 Formularz ofertowy.odt

2017.01.20 PEUPDS UC.01_2017 UM.W.FIIZ Zal.2 Opis kompetencji.pdf

2017.01.20 PEUPDS UC.01_2017 UM.W.FIIZ Zal.2 Opis kompetencji.odt

2016.11.30 PEUPDS UM.W.FIIZ Um. zlec.50 WZOR.pdf

Regulamin udzielania zamówienia Fundacji Informatyki i Zarządzania.pdf


W związku z realizacją projektu pn. Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, ogłoszono przetarg pn. Promocja projektu oraz dostawa i wdrożenie infrastruktury w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich.
Oferty należało zgłaszać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2015 r.

PUP Wynik postępowania


W związku z realizacją projektu pn. Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, ogłoszono przetarg pn. Promocja projektu oraz dostawa i wdrożenie infrastruktury redakcji informacji kulturalnej.
Oferty należało zgłaszać w terminie 40 dni od daty ogłoszenia.
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2013 r.

RSIK Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty